Bảng giá

Home » Bảng giá

Basic

$ 100
 • Điều trị trẻ hóa da
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Điều trị trẻ hóa da
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Điều trị trẻ hóa da
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Điều trị trẻ hóa da
Đặt hẹn

Basic

$ 100
 • Nâng cơ trẻ hóa
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Nâng cơ trẻ hóa
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Nâng cơ trẻ hóa
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Nâng cơ trẻ hóa
Đặt hẹn

Basic

$ 100
 • Điều trị mụn
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Điều trị mụn
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Điều trị mụn
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Điều trị mụn
Đặt hẹn

Basic

$ 100
 • Chăm sóc da SOTHYS-PHÁP
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Chăm sóc da SOTHYS-PHÁP
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Chăm sóc da SOTHYS-PHÁP
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Chăm sóc da SOTHYS-PHÁP
Đặt hẹn

Basic

$ 100
 • Chăm sóc da chuẩn Hàn
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Chăm sóc da chuẩn Hàn
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Chăm sóc da chuẩn Hàn
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Chăm sóc da chuẩn Hàn
Đặt hẹn

Basic

$ 100
 • Công nghệ Oxy Jet HA trẻ hóa da
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Công nghệ Oxy Jet HA trẻ hóa da
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Công nghệ Oxy Jet HA trẻ hóa da
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Công nghệ Oxy Jet HA trẻ hóa da
Đặt hẹn

Basic

$ 100
 • Triệt lông Diode Laser
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Triệt lông Diode Laser
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Triệt lông Diode Laser
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Triệt lông Diode Laser
Đặt hẹn

Basic

$ 100
 • Massage trị liệu CVG
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Massage trị liệu CVG
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Massage trị liệu CVG
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Massage trị liệu CVG
Đặt hẹn

Basic

$ 100
 • Massage body thư giãn
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Massage body thư giãn
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Massage body thư giãn
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Massage body thư giãn
Đặt hẹn

Basic

$ 100
 • Gội đầu dưỡng sinh
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Gội đầu dưỡng sinh
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Gội đầu dưỡng sinh
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Gội đầu dưỡng sinh
Đặt hẹn

Basic

$ 100
 • Gội đầu
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Gội đầu
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Gội đầu
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Gội đầu
Đặt hẹn

Basic

$ 100
 • Hấp tóc
Đặt hẹn

Regular

$ 200
 • Hấp tóc
Đặt hẹn

Pro

$ 300
 • Hấp tóc
Đặt hẹn

Ultra

$ 400
 • Hấp tóc
Đặt hẹn